Vytlačiť E-mail
BuzzDiggFacebookTwitter

Odborné poradenské služby

 

Kompletná podpora pracovného uplatnenia uchádzačov o zamestnanie.

 

Čo je hlavnou obsahovou náplňou odborných poradenských služieb?

  • zhodnotenie schopností uchádzačov o zamestnanie a ich postavenie na trhu práce

  • motivovanie uchádzačov o zamestnanie k reálnej profesijnej orientácii a vyhľadávanie  voľných miest

  • poskytovanie odbornej pomoci pri hľadaní vhodného pracovného miesta

  • poskytovanie odborných rád k písomnej forme uchádzania o zamestnanie (vypracovanie žiadostí o prijatie do zamestnania, životopisu, motivačného a sprievodného listu)

  • príprava na výberové konanie, resp. osobný pohovor u zamestnávateľa

  • rozvíjanie sociálnych a komunikačných zručností

  • zvládanie konfliktných situácií, zvyšovanie sebavedomia a sebapresadzovania

  • spracovanie, realizácia a vyhodnotenie individuálnych akčných plánov (spracovanie podnikateľského zámeru pre založenie živnosti pre samostatne zárobkovo činnú osobu, ako i pre založenie spoločnosti)

 

U nás okrem iného získate:

  • pomoc pri začiatkoch samostatnej zárobkovej činnosti (táto pomoc sa týka všetkého, čo súvisí so založením živnosti až po získanie príspevkov z eurofondov, vypracovanie podnikateľského plánu)

  • pomoc pri získavaní komunikačných zručností s dôrazom na vystupovanie pri osobných pohovoroch a výberových konaniach u zamestnávateľa  

 

 

Počítačové kurzy u vás doma

Počítačové kurzy kedykoľvek a kdekoľvek na Slovensku. Kontaktujte nás a my Vám prispôsobíme počítačový kurz presne podľa Vašich požiadaviek. Počítačové kurzy už od jedného účastníka!